Amore Trattoria
Schorsmolenstraat 3a
4811 VNBreda
076-5309519
 

Algemene voorwarden van Amore Trattoria

 

INFORMATIE OVER Amore Trattoria

Amore Trattoria is een Italiaanse Restaurant met een bestelwebsite die wordt geŽxploiteerd door Amore Trattoria Breda Schorsmolenstraat 3, 4811 VN BREDA, Nederland. We zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 20118225; ons btw-nummer is NL81 7047657801. Amore Trattoria is een bedrijf gericht op de zakelijke als particuliere markt waarbij producten zoals complete maaltijden, lunches, overwerkmaaltijden, gebak etc worden geleverd.

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.amoretrattoria.nl accepteert u het aanbod van Amore Trattoria welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Amore Trattoria. Amore Trattoria zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot Amore Trattoria. De contactgegevens van Amore Trattoria vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Amore Trattoria.

1.2. In verband met de bederfelijkheid van onze producten heeft u geen recht om de overeenkomst te ontbinden of te annuleren nadat deze ingekocht en/of bereid is.

1.3. Indien u de levering toch wenst te annuleren kunt u contact opnemen met onze servicedesk op 076-5209519 om de mogelijkheden te bespreken. In sommige gevallen is annulering mogelijk mits deze annulering ruim van te voren kenbaar wordt gemaakt Amore Trattoria nog niet is begonnen met de inkoop, bereiding of bezorging van de gewenste producten. Een bestelling die wordt geannuleerd nadat Amore Trattoria is begonnen met het klaarmaken van de bestelling, komt voor uw rekening.

1.4. In het kader van deze overeenkomst worden er door Amore Trattoria persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.5. We zullen zorgvuldigheid betrachten, in hoeverre het onze taak is om dit te doen, om de veiligheid van bestel- en betalingsgegevens te waarborgen. Vanwege onze gedane inspanningen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verlies door een derde partij die onbevoegd toegang heeft verkregen tot gegevens via onze website.

1.6. Amore Trattoria zul uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag die per postcode wordt aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging. Specials worden alleen bezorgd in combinatie met een maaltijd naar keuze.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op www.amoretrattoria.nl.

2.3 Deze website werkt op basis van verificatie door middel van e-mailadres en wachtwoord. Houdt de combinatie van deze gegevens geheim.

2.4 Bij afhaal wordt een korting op de maaltijd verleend. Tenzij anders vermeld zijn eventuele (promotionele) acties niet geldig in combinatie met de afhaalkorting.

2.5 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediŽnten van de maaltijden

2.6 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.7 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Amore Trattoria †achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Amore Trattoria is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.amoretrattoria.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan Ä 40,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.amoretrattoria.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Amore Trattoria, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.amoretrattoria.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiŽren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Amore Trattoria, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Amore Trattoria wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Amore Trattoria voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiŽle beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Amore Trattoria voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4. Voor zover de wet het toestaat, biedt Amore Trattoria onze dienst en inhoud aan in de staat waarin het zich verkeert en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van onze dienst, en garanderen niet dat deze actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Behoudens voor zover hierna beschreven, zullen noch Amore Trattoria noch onze Partner Leveranciers aansprakelijk zijn voor de (in)directe, bijzondere gevolgschade of verlies voortvloeiende uit het contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins voortvloeiende uit uw gebruik of onvermogen in het gebruik van onze dienst. In het geval dat Amore Trattoria aansprakelijk is, is onze aansprakelijkheid gezamenlijk beperkt tot de aankoopprijs van de maaltijden die u heeft betaald. Deze bepaling beperkt of sluit geenszins de aansprakelijkheid van Amore Trattoria uit voor aangelegenheden waarvoor onze aansprakelijkheid niet mag worden beperkt of worden uitgesloten.

7. NIETIGE/VERNIETIGDE BEPALINGEN

7.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en effect behouden.

8. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

8.1. Deze voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen over dit onderwerp en vervangt alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen partijen aangaande dit onderwerp.

9. ONS RECHT OM DE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

9.1. Amore Trattoria is bevoegd de gebruiksvoorwaarden te herzien door deze pagina te wijzigen. Omdat deze voorwaarden op u van toepassing zijn wordt van u verwacht dat u regelmatig deze pagina controleert op wijzigingen.

 

 

10. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Amore Trattoria en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

 

Amore Trattoria Menu

Contact

Plattegrond

Restaurant Deals
San Valentijn Menu
Catering Thuis / Bedrijven
Taarten En Gebakken
Acties
Voorgerechten - Antipasti
Salades/Insalate
Soepen / Zuppa
Kinder Menu
Pastaís / La Pasta
Rijst / Risotto
Gevulde pasta / Pasta fresca ripiena
Deegwaren uit oven / Pasta al forno
Gnocchi
Pizzaís
Vleesgerechten / Carne
Pesce / Visgerechten
Nagerechten / Dolci
Wijnen / Vino
Bier / Birra
Frisdranken / Bebanda
Amore Trattoria
Schorsmolenstraat 3a
4811 VN Breda
076-5309519

Algemene voorwaarden - Privacy policy - Realisatie door ATTAR Websolutions